regulamin

Regulamin

ogólne

  1.  Zoobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby podróż przebiegła w sposób spokojny i bezpieczny.
  2.  Przewoźnik oferuje nieodpłatną pomoc przy obsłudze bagażu lub pomoc przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdu w trakcie całej podróży.

REZERWACJA

3.  Rezerwacje przyjmujemy wyłącznie przez biuro firmy – drogą telefoniczną lub mailową.
4. Potwierdzenie rezerwacji jest obowiązkowe i  odbywa się drogą telefoniczną na dzień przed zaplanowanym wyjazdem.
 5. Pasażer może zarezerwować określone miejsca w pojeździe na czas trwania całej podróży.
Opcja jest odpłatna i wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego z biurem.
 6. Mamy prawo odmówić przyjęcia rezerwacji Pasażerowi, gdy jest prawdopodobne , że jest nietrzeźwy, po spożyciu środków odurzających lub zachowuje się agresywnie i nieprzyzwoicie.
 7. Możesz anulować rezerwację i zmienić datę przejazdu można wyłącznie drogą telefoniczną z biurem firmy. Nie przyjmujemy rezygnacji i anulacji rezerwacji u kierowcy.
8. Brak kontaktu lub brak anulowania rezerwacji przez Klienta – w dniu wyjazdu, firma ma prawo na zachowanie pieniędzy wpłaconej na rzecz wyjazdu.

OPŁATY ZA PRZEJAZD

9. W przypadku rezygnacji dokonujemy zwrotu należności (nie wliczając zaliczki wstępnej). W zależności od terminu rezygnacji przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
a) powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu,
b) od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu,
c) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
d) poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90 % wartości biletu.
10. Zwrotu dokonuje się na pisemny wniosek pasażera przesłany na adres mailowy wraz numerem konta bankowego na który ma być dokonany zwrot oraz danymi adresowymi.
11. Mamy prawo do potrącenia 100% wartości biletu w przypadku braku obecności pasażera w dniu odjazdu, braku kontaktu z pasażerem w dniu przejazdu, lub gdy stan pasażera wskazuje na to, że jest pod wpływem środków odurzających i innych używek.

Podróż

12. W czasie podróży obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.
13. Za zanieczyszczenia i uszkodzenia pojazdu przez Pasażera pobierana będzie opłata na rzecz kosztów czyszczenia pojazdu lub naprawy uszkodzonych części. W celu zabezpieczenia ściągalności tej kwoty kierowca może zatrzymać bagaż jako kaucję oraz zażądać pisemnego zobowiązania zapłaty Przewoźnikowi za wyrządzone szkody.